şan-şan

şan-şan
sif. Şanlar şəklində, göz-göz, deşik-deşik. . . Sinənin içində olan ağ ciyər şan-şandır. H. Z.. Şan-şan etmək (eləmək) – deşik-deşik etmək. Güllə sinəsini şan-şan elədi. – Hamı adamların gözünün qabağında Nəbigil Məcid bəyi güllələyib şanşan elədilər. «Qaçaq Nəbi». Vurub bağrını <tərlanın> elədi şan-şan. M. S.. Şanşan olmaq – bax şanə-şanə olmaq («şanəşanə» də). Çöldə taxıl şan-şan olur, tellənir; Dərya kimi ləpələnir, yellənir. A. S..
◊ Bağrı (ürəyi) şan-şan olmaq – bax bağrı qan olmaq («bağır»da). Fələk saldı dürlü-dürlü odlara; Şan-şan olmuş, parələnmiş könlümü. M. V. V.. Qara bağrım şan-şan oldu, dəlindi; Gahdan ağla, gahdan yada sal məni. A. A.. Kimsənin Veysin şan-şan olan bağrından xəbəri yox idi. Ə. Ə.. Bağrını (ürəyini) şan-şan eləmək – bax bağrını qana döndərmək («bağır»da). Aşiqlər bağrını şan-şan eylərsən; Gündə birin kəsib qurban eylərsən; Hər qıya baxanda yüz qan eylərsən; Müşküldür dolanmaq, yağı, səninlə. Q. Z.. Çəkib almaz kirpiyini; Bağrımı şan-şan elədin. A. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • San Bernardino, California — San Bernardino redirects here. For other uses, see San Bernardino (disambiguation). City of San Bernardino   City   …   Wikipedia

 • San Diego Metropolitan Transit System — Info Locale San Diego County, California Transit type Multi Modal regional transit network consisting of: B …   Wikipedia

 • San Francisco County — San Francisco Spitzname: Frisco, San Fran San Francisco mit Golden Gate Bridge im Vordergrund …   Deutsch Wikipedia

 • San Franzisko — San Francisco Spitzname: Frisco, San Fran San Francisco mit Golden Gate Bridge im Vordergrund …   Deutsch Wikipedia

 • San francisco — Spitzname: Frisco, San Fran San Francisco mit Golden Gate Bridge im Vordergrund …   Deutsch Wikipedia

 • San fransisco — San Francisco Spitzname: Frisco, San Fran San Francisco mit Golden Gate Bridge im Vordergrund …   Deutsch Wikipedia

 • San-Franciscain — San Francisco  Cet article concerne la ville californienne. Pour les autres significations, voir San Francisco (homonymie). San Francisco …   Wikipédia en Français

 • San-Franciscains — San Francisco  Cet article concerne la ville californienne. Pour les autres significations, voir San Francisco (homonymie). San Francisco …   Wikipédia en Français

 • San-Francisco —  Cet article concerne la ville californienne. Pour les autres significations, voir San Francisco (homonymie). San Francisco …   Wikipédia en Français

 • San Euroisco — San Francisco  Cet article concerne la ville californienne. Pour les autres significations, voir San Francisco (homonymie). San Francisco …   Wikipédia en Français

 • San Francisco, Californie — San Francisco  Cet article concerne la ville californienne. Pour les autres significations, voir San Francisco (homonymie). San Francisco …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”